Ariel Color+ Cool Clean gél na pranie 3000ml 60 praní

SKU
34852
Znížená cena 17,49 € Pôvodná cena 26,15 €
Skladom

Nenechajte si to ujsť! Akcia končí o

Vysoká účinnosť proti škvrnám aj pri nízkych teplotách

Ariel Color+ Cool Clean gél na pranie 3000ml 60 praní

Ariel Color+ gél na pranie prináša čistotu a sviežosť vašej bielizni. Špeciálne zloženie dodá farbám žiarivosť, chráni ich pred vyblednutím a udržiava ich sýte. Vďaka technológii Cold Boost perie účinne už pri nízkych teplotách a šetrí tak energie.

 

Zloženie:

5-15% Aniónové Povrchovo Aktívne Látky, Neiónové Povrchovo Aktívne Látky, 5% Fosfonáty, Mydlo, Enzýmy, Optické Zosvetľovače, Benzisothiazolinone, Parfumy, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Coumarin, Linalool.

 

 

NEBEZPEČENSTVO:

Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

PRVÁ POMOC:

PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte lekára.

POKYNY NA ZNEŠKODNENIE:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Upozornenie: dráždi oči, skladujte mimo dosahu detí. Pri zasiahnutí očí okamžite omyte veľkým množstvom vody. Pri požití nevyvolávajte zvracanie, dieťaťu hrozí nebezpečenstvo vdýchnutia vytvorené peny, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte toto upozornenie.

safe_icon_01      safe_icon_02   

Značka Ariel
Vaše hodnotenie