Finish Powerball Ultimate Allin1 Lemon tablety do umyvačky 60ks

SKU
33958
15,59 €
Skladom

Finish Ultimate All in 1 pre úplnú čistotu a diamantový lesk vždy a hneď na prvýkrát. 

Finish Powerball Ultimate Allin1 Lemon tablety do umyvačky riadu 60ks

Odstraňuje všetky druhy nečistôt pochádzajúcich z jedla, dokonca aj bez predumývania. Jeho pokročilé trojkomorové zloženie s technológiou Activelift je účinné v boji proti 24-hodinovým zaschnutým škvrnám.

Značka Finish je viazaná sľubom ochrany vodných zdrojov, a preto pracujeme na minimalizácii ekologickej stopy, ktorú zanechávajú naše produkty a ich balenie. Obal kapsúl je biologicky rozložiteľný a 100% rozpustný vo vode. V porovnaní s Finish Power je chemická záťaž o 25 % nižšia. Celé balenie je recyklovateľné.

NEBEZPEČENSTVO:

Dráždi kožu.Spôsobuje vážne poškodenie očí.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE:

Uchovávajte mimo dosahu detí.Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

PRVÁ POMOC:

PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte lekára.

POKYNY NA ZNEŠKODNENIE:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Značka FINISH
Vaše hodnotenie