Lenor Color Allin1 Pods Amethyst kapsule na pranie 952g 40 praní

SKU
34399
Znížená cena 17,49 € Pôvodná cena 19,49 €
Skladom

Nenechajte si to ujsť! Akcia končí o

Kapsule na pranie pre neodolateľný zážitok, ktoré peru, osviežuju, zmäkčujú, chránia farby a starajú sa o vlákna.

Lenor Color Allin1 Pods Amethyst kapsule na pranie 952g 40 praní

Kapsule na pranie Lenor Amethyst s mysterióznym kokteilom iskrivého bergamotu a sviežou vôňou delikátnej frézie a žiarivého jazmínu. Jemné nuansy spodného tónu vás zabalia do zamatového tepla, ktoré vám dodá pocit istoty a pohodlia na celý deň. Fascinujúca a jedinečná vôňa ako naozajstný ametyst.

Prací prostriedok bol vytvorený tak, aby fungoval v dokonalej harmónii s avivážou Lenor a vonnými perličkami. 

 

Zloženie:

>30% Aniónové Povrchovo Aktívne Látky, 5-15% Mydlo, <5% Neiontové Povrchovo Aktívne Látky, Fosfonáty, Polykarboxyláty, Enzýmy, Optické Zjasňovače, Parfémy, Limonene.

Obsahuje alfa-izometyl ionón, izoeugenol, hexyl salicylate. Môže vyvolať alergickú reakciu. Obsahuje MEA-C10-13 Alkyl Benzenesulfonate; MEA-Laureth Sulfate, C12-14 Pareth-n.

Biocídne produkty používajte opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o produkte.

 Bezpečnostné upozornenia

Signálne slovo

Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia (H vety)

(H290) Môže byť korozívna pre kovy.

(H314) Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné odporúčanie (P vety)

(P103) Pred použitím si prečítajte etiketu.
(P102) Uchovávajte mimo dosahu detí

 

Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

PRVÁ POMOC:

PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte lekára.

POKYNY NA ZNEŠKODNENIE:

 

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Značka Lenor
Vaše hodnotenie