Q Power Fresh univerzálný gél n a pranie 1.5l 23 praní

SKU
33970
2,59 €
Skladom

Univerzálny prací gél so sviežou vôňou.

Q Power Fresh univerzálný gél n a pranie 1.5l 23 praní

Tekutý prací prostriedok na bielu i farebnú bielizeň. S vysokou účinnosťou na pranie pri teplotách od 30°C. Pri silne znečistenej bielizni je vhodné aplikovať malé množstvo priamo na škvrnu, aby prostriedok mohol ihneď pôsobiť. Pri polovičnom dávkovaní je možné prostriedok použiť aj na ručné pranie.

Biocidné produkty používajte opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o produkte.

 Bezpečnostné upozornenia

Signálne slovo

Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia (H vety)

(H290) Môže byť korozívna pre kovy.

(H314) Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné odporúčanie (P vety)

(P103) Pred použitím si prečítajte etiketu.
(P102) Uchovávajte mimo dosahu detí.

Značka Q POWER
Vaše hodnotenie