Ariel Sensitive Clean & Fresh gél na pranie 3000ml 60 praní

SKU
34853
26,15 €
Posledný kus na sklade Doručíme do 24 hodín počas pracovných dní.

Vysoká účinnosť proti škvrnám aj pri nízkych teplotách

Ariel Sensitive Clean & Fresh gél na pranie 3000ml 60 praní

Hĺbková čistota bielizne aj pri citlivej pokožke. Jemné zloženie bez farbív a so zníženým obsahom alergénov, je nekompromisné ku škvrnám a navyše 80% zložiek je biologicky rozložiteľných. Balenie je 100% recyklovateľné. Dermatologicky testovaný a schválený ECARF. Prací gél Ariel Sensitive pre dokonalú čistotu a extra hebkosť pre citlivú pokožku.

 

Zloženie:

5-15% Aniónové Povrchovo Aktívne Látky, Neiónové Povrchovo Aktívne Látky, 5% Fosfonáty, Mydlo, Enzýmy, Optické Zosvetľovače, Benzisothiazolinone, Parfumy, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Coumarin, Linalool

 

NEBEZPEČENSTVO:

Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

PRVÁ POMOC:

PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte lekára.

POKYNY NA ZNEŠKODNENIE:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Upozornenie: dráždi oči, skladujte mimo dosahu detí. Pri zasiahnutí očí okamžite omyte veľkým množstvom vody. Pri požití nevyvolávajte zvracanie, dieťaťu hrozí nebezpečenstvo vdýchnutia vytvorené peny, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte toto upozornenie.

safe_icon_01      safe_icon_02   

Značka Ariel
Vaše hodnotenie